Oferta Cursos Convocatoria Teleformación COTSG 2021
Data: Outubro 1, 2022

Cursos:

  • Metodoloxía do Marco Lóxico aplicada a proxectos sociais | 50h | Febreiro-Marzo
  • Traballo Social e Senior Cohousing |100 h | Febreiro-Maio
  • Formación para a docencia. A labor formativa e docente dende o Traballo social | 100 h | Abril-Xuño
  • Creación e xestión de Centros de Día para persoas maiores | 100h | Maio-Xuño
  • Responsabilidade Social de Xénero | 100 h | Xuño-Outubro
  • Intelixencia Emocional e Deontoloxía Profesional aplicado ao Traballo Social | 50 h | Setembro-Outubro

Prezos:

  • Cursos de 30h: Persoas Colex.: 35€ | Non Colex.: 45€
  • Cursos de 50h: Persoas Colex.: 55€ | Non Colex.: 75€
  • Cursos de 100h: Persoas Colex.: 110€ | Non Colex.: 140€
  • Oferta PLUS: As persoas colexiadas que se matriculen nun curso desta convocatoria (modalidade en liña), poderán acceder dentro do mesmo ano, a outra acción formativa, de igual ou menor duración, na mesma modalidade cun desconto do 50%.

Inscrición: A través do apartado web Formación, onde se irán publicando as accións formativas. As persoas colexiadas recibiredes as novidades formativas a través do boletín electrónico semanal (Fío Directo).