Mediante a orde do 20 de xullo de 2021 se levará a cabo unha transformación das listaxes de persoal laboral da Xunta.
Data: Setembro 21, 2021
  • Mediante a orde do 20 de xullo de 2021 se levará a cabo unha transformación das listaxes de persoal laboral temporal da Xunta.

Vense de publicar a Orde do 20 de xullo de 2021 pola que se desenvolve a disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, e se aproba o modelo normalizado de solicitude.

Esta orde informa de que se vai a levar a cabo unha transformación das listaxes de persoal laboral temporal, pasando a convertirse nunha lista única  como resultado da funcionarización .  A ter en conta:

  • A Consellería de facenda e administración pública, publicará unha resolución coa listaxe única provisional, polo que é importante prestar especial atención para poder subsanar posibles erros. 
  • O baremo continuará a ser o mesmo.
  • As persoas que xa formaban parte da lista de persoal laboral temporal, seguiránse mantendo.

Por suposto, desde o COTSG seguiremos este procedemento para informar en canto se publique a resolución.

Accede a Orde aquí