Matria
Data: Abril 18, 2024

Este filme galego, do director Álvaro Gago, fala das mulleres fortes e poderosas a través da figura de Ramona (María Vázquez), no contexto dunha vila mariñeira galega e dos compases entre o traballo e a vida familiar.