Listaxe profesionais independentes COTSG

Provincia A Coruña

Nº Colex

Apelidos e Nome

Email

Teléfono

Enderezo

Perfil

3362

Carro Fernández Marta

639186097

Rúa nueva 22-24, 1º IZQ. CP 15003 – A Coruña
i

Ver Perfil

752

Rodríguez Palacio Mónica

649761053

Rúa Maruxa Mallo Nº 6, CP. 15683- Oroso
i

Ver Perfil

Provincia A coruña

Nº Colex3362
Apelidos e NomeCarro Fernández Marta
Emailm.carro.fernandez@hotmai.com
Teléfono639186097
EnderezoRúa nueva 22-24, 1º IZQ. CP 15003 – A Coruña
PerfilVer Perfil
Nº Colex752
Apelidos e NomeRodríguez Palacio Mónica
Emailm.carro.fernandez@hotmai.comm.carro.fernandez@hotmai.com
Teléfono649761053
EnderezoRúa Maruxa Mallo Nº 6, CP. 15683- Oroso
PerfilVer Perfil

Provincia Pontevedra

Nº Colex

Apelidos e Nome

Email

Teléfono

Enderezo

Perfil

2533

Abadía Calpena María Victoria

686107580

Pontevedra

i

Ver Perfil

2301

Molanes Piñeiro Mª Elena

628898635

R/Emilia Pardo Bazán Nº 34, 4º CP. 36204 – Vigo

i

Ver Perfil

1546
Pérez Rodriguez Mª Montserrat
657194850
Ponteareas
i

Ver Perfil

Provincia Pontevedra

Nº Colex2533
Apelidos e NomeAbadía Calpena María Victoria
Emailalicercesocial@gmail.comalicercesocial@gmail.com
Teléfono686107580
EnderezoPontevedra
PerfilVer Perfil
Nº Colex2301
Apelidos e NomeMolanes Piñeiro Mº Elena
Emailemolanemolanes1@yahoo.es es1@yahoo.es
Teléfono628898635
EnderezoR/Emilia Pardo Bazán Nº 34, 4º CP. 36204 - Vigo
PerfilVer Perfil
Nº Colex1546
Apelidos e NomePérez Rodriguez
Mª Montserrat
Emailgts.empatia@gmail.com
Teléfono657194850
EnderezoPonteareas
PerfilVer Perfil