Este documento é un recompilatorio anual do estado dos dereitos das persoas con discapacidade psicosocial en España nun contexto global de pandemia polo virus COVID-19. Inclúe, ademais de vulneracións, os logros, avances e recomendacións en materia de saúde mental. Recolle exemplos concretos con alusións específicas aos artigos incluídos na Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade, destacando os dereitos das mulleres á igualdade e non discriminación, os dereitos de nenos e nenas, á vida, igual recoñecemento de como persoa #ante a lei, acceso á xustiza, liberdade e seguridade da persoa, dereito á vida independente, dereito á saúde, dereito ao traballo, etc

Autoría: Confederación SAÚDE MENTAL ESPAÑA
Entidade editora: Confederación SAÚDE MENTAL ESPAÑA
Ano de publicación: 2022

Podes acceder ao documento aquí: https://consaludmental.org/wp-content/uploads/2022/06/Informe-Derechos-Humanos-Salud-Mental-2021.pdf