Grupo de Traballo SAF

Nace coa finalidade de contribuír e compartir as problemáticas máis comúns na xestión e coordinación dos Servizos de Axuda no Fogar tanto públicos como privados, traballar na creación de modelos, protocolos e ferramentas de traballo que contribúan a mellorar a xestión do servizo, realizar propostas ou modificacións para demandar ás administracións a nivel normativo e de inspección, valorar a situación laboral dos/as técnicos/as de xestión do SAF tanto a nivel de ratio como de función e crear un espazo de diálogo e reformulación do SAF de cara ao futuro.

Información de interese

Entrevista

“O SAF creouse para un fin, pero nalgún punto do camiño foise deteriorando”

Material do Grupo

Proposta para organización da campaña de vacinación

Consideracións para a reformulación e mellora do Servizo de Axuda no Fogar noR