Estimado recurso Concello de Covelo
Data: Febreiro 24, 2024
Estimado o recurso interposto polo COTSG ao Concello de Covelo sobre a inclusión da titulación de Traballo Social na praza de Educación Familiar.
Seguimos loitando polo recoñecemento da profesión!