O presente artigo pretende dar a coñecer como funciona a empatía no cerebro humano, descubrindo así a súa natureza e favorecendo a súa manexo. Realízase unha aproximación á síndrome do Desgaste por Empatía (ou Fatiga por Compaixón), describindo os seus factores predictores, proceso e consecuencias co fin de enfrontarse a leste con maior conciencia e eficacia. Por último, preséntase unha serie de mecanismos tales como a ecpatía, o autoconocimiento e o autocuidado persoal e profesional que poden actuar como mecanismos paliativos de tal desgaste.

Autoría: María Elena Cuartero

Podes acceder ao artigo aquí.