Xestión do estrés, do tempo e autocoidado profesional
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
Duración: 40

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezos:

  • TS Colex: 90€
  • TS non Colex.:110€

Inscricións: nesta ligazón