Xestión de Proxectos Sociais desde o Enfoque do Marco Lóxico
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Cádiz
Duración: 50h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 140
5
Colexiadas en desemprego: 130
5
Non Colexiadas: 180