Violencia de xénero en diferentes ámbitos: bases para a deconstrucción
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 120h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 120
5
Colexiadas en desemprego: 110
5
Non Colexiadas: 150

Inscricións, nesta ligazón