Traballo social forense_2ª ed
Organiza: Consejo General del Trabajo Social
Duración: 30h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 100
5
Colexiadas en desemprego: 100
5
Non Colexiadas: 120

Inscricións, nesta ligazón

+info: 91 541.57.76-77 | consejo@cgtrabajosocial.es