Traballo Social en Emerxencias Sociais
Organiza: Colexio Oficial de Traballo Social de Sevilla
Duración: 40h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 70
5
Colexiadas en desemprego: 52
5
Non Colexiadas: 88

Inscricións nesta ligazón.