Traballo Social e Senior Cohousing
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 100h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 120
5
Colexiadas en desemprego: 110
5
Non Colexiadas: 150

Inscricións, nesta ligazón

+info: 985 22 22 19 – 608 77 13 08 | formacion.cotsa@gmail.com