Sensibilización e Igualdade de Oportunidades con Perspectiva de Xénero
Organiza: Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva
Duración: 50h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 65
5
Colexiadas en desemprego: 65
5
Non Colexiadas: 90

Dossier curso

Inscricións nesta ligazón