Réxime xurídico do sector público nas entidades locales. O sector público
Organiza: Deputación de Lugo. Plan Agrupado de Formación
Duración:

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Modalidade: en liña

Destinatarios: Persoal técnico e administrativo da administración local da provincia de Lugo

Prazo de presentación das solicitudes: rematará o 6 de maio de 2021 ás 13:00