Prevención integral en drogodependencias
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 32h (1,5 créditos ECTS, en trámite)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 64€