Prevención do maltrato ao maior
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias