Peritaxes sociais en xurisdición civil: O Dereito de familia
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 250h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 250
5
Colexiadas en desemprego: 210
5
Non Colexiadas: 310

Inscricións nesta ligazón.

+info: 985222219   |  formacion.cotsa@gmail.com