Peritaxes sociais en lexislación civil: O Dereito de familia
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 200h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 200
5
Colexiadas en desemprego: 160
5
Non Colexiadas: 260

Inscricións nesta ligazón.