Oportunidades para a mediación no novo panorama lexislativo
Organiza: UNED Ávila
Duración: 20 (1 crédito ECTS)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo ordinario: 124€ (consulta outros prezos)