Novas fronteiras na igualdade de oportunidades 2.0: feminismos-masculinidades-educación sexual-violencias-coeducación
Organiza: Concello de Lalín
Duración: 2 créditos ECTS

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Programa

Taxa xeral: 120 €

Taxa reducida: 70 €*

*Aplicable a: estudantes de calquera universidade, estudantes de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, persoas desempregadas, persoas asociadas á Asociación de Antigos Alumnos da USC, PDI e PAS da USC.