Métodos e técnicas de negociación e resolución de conflitos para traballadores/as sociais
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
Duración: 50 H

Prezos

5
Colexiadas en activo: 35
5
Colexiadas en desemprego: 26
5
Non Colexiadas: 44