Mediación escolar e conflitos xuvenís: bullying, ciberbullying e grooming
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 200h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 220
5
Colexiadas en desemprego: 210
5
Non Colexiadas: 250

Formación válida para realizar a inscrición no Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza ou acreditar formación continua.