Mediación e resolución de conflitos en vivenda
Organiza: Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba
Duración: 40h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 60
5
Colexiadas en desemprego: 40
5
Non Colexiadas: 100

Dossier curso

Inscricións nesta ligazón