Introdución ao Dereito de Estranxeiría e nacionalidade española: nocións básicas
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 70h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 120
5
Colexiadas en desemprego: 110
5
Non Colexiadas: 150

Inscricións nesta ligazón.