Intervención psicosocial en emerxencias e urxencias sociais
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 100h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 100
5
Colexiadas en desemprego: 90
5
Non Colexiadas: 130

Inscricións nesta ligazón