Intervención específica en drogodependencias: tabaco, cannabis, alcohol, estimulantes, heroína e outras substancias
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 40h

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 80€