Igualdade nas nosas sociedades: da perspectiva de xénero á igualdade real
Organiza: CA UNED Illes Balears
Duración: 20 (1 crédito ECTS)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo ordinario: 124€ (consulta outros prezos)