Especialización en mediación comunitaria, veciñal e intercultural
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 300

Prezos

5
Colexiadas en activo: 290
5
Colexiadas en desemprego: 280
5
Non Colexiadas: 350