Envellecemento e TEA. Familias e entidades ante o reto do envellecemento
Organiza: Federación Autismo Galicia
Duración: 6

Prezos

5
Colexiadas en activo: 0
5
Colexiadas en desemprego: 0
5
Non Colexiadas: 0

Venres 28 de maio: 17:00 a 20:00

Sábado 29 de maio: 10:00 a 13:00