Enfocadas na inclusión. Ferramentas prácticas e enfoques teóricos para unha intervención socioeducativa
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 30

Prezos

5
Colexiadas en activo: 75
5
Colexiadas en desemprego: 75
5
Non Colexiadas: 120