Dirección de Centros de Servizos Sociais
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Madrid
Duración: 290

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Inscrición

Prezos:

  • Persoas colexiadas: 920€
  • Persoas non colexiadas: 1.250€