Diploma de Especialización en Traballo Social ante a Violencia de Xénero
Organiza: Universidad de La Rioja
Duración: 30 créditos ECTS

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Modalidade: Semipresencial; as sesións presenciais serán intensivas unha vez ao mes.

Prezos

  • Matrícula ordinaria: 1100€
  • Matrícula persoas colexiadas en activo: 950€ (exclusivamente para persoas colexiadas dos colexios oficiais de traballadores sociais en activo).
  • Matrícula reducida: 650€ (exclusivamente para persoas colexiadas dos colexios oficiais de traballadores sociais en desemprego).