Cursos de Idiomas CUID-UNED 2021-2022
Organiza: UNED
Duración:

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

O Consejo General de Trabajo Social ten asinado un convenio co obxecto de desenvolver programas de formación de idiomas a través do CUID. Os niveis están adaptados aos do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas ( MCERL) e entre os idiomas atópanse: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, catalán, eúscaro, galego, árabe, chinés, ruso ou xaponés.

Prezos:

  • Persoas colexiadas en modalidade semipresencial: 222€
  • Persoas colexiadas en modalidade online: 164€

Prazo Matrícula para Colexiados/as de T. Social: Aberta ata o 22 de outubro de 2021.

+info: INFORMACION_CUID_2022(1)