Curso superior de capacitación para o desempeño da función de inspección de servizos sociais
Organiza: EGAP
Duración: 125

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Persoas destinatarias: Persoal funcionario dos subgrupos A1, A2 e C1 e persoal laboral dos grupos I e II da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontre en situación de servizo activo ou asimilada. Terán preferencia na selección as persoas con titulación universitaria (licenciatura ou grao correspondente) en dereito, psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, educación social, relacións laborais, traballo social, ciencias políticas, socioloxía, terapia ocupacional, enfermaría, fisioterapia ou medicina.

Datas: do 20 de maio ao 29 de xuño de 2021.

Nº de prazas: 25

Prazo de inscrición:  ata as 23.55 horas do día 10 de maio de 2021. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>. Dentro do prazo de presentación das solicitudes as persoas solicitantes deberán remitir ao correo electrónico: novas.egap@xunta.gal unha copia das súas titulacións.

+ info: DOG Núm. 77