Curso de Mediación Civil, Familiar e Comunitaria
Organiza: UNED Pontevedra
Duración: 200

Prezos

5
Colexiadas en activo: 400
5
Colexiadas en desemprego: 400
5
Non Colexiadas: 400

Válido para a inscrición no Rexistro Oficial de Mediadores do Ministerio de Xustiza de España