Cómo facer un informe social
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 100h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 165
5
Colexiadas en desemprego: 155
5
Non Colexiadas: 195

Inscricións nesta ligazón