Casos prácticos de Traballo Social en Institucións Penitenciarias
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 40h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 40
5
Colexiadas en desemprego: 30
5
Non Colexiadas: 70

Inscricións nesta ligazón