Avaliación e intervención multidisciplinar en mulleres vítimas de violencia de xénero
Organiza: CA UNED Vila-Real (Castellón)
Duración: 20 (1 crédito ECTS)

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo ordinario: 124€ (consulta outros prezos)