Asertividade e xestión de conflitos na intervención social
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante
Duración: 20h

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Prezo: 60€