A innovación social no sector público
Organiza:
Duración: 20h

Prezos

5
Colexiadas en activo:
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

Persoas destinatarias: Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus entes públicos instrumentais; da Administración local; da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías:

  1. Grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario.
  2. Grupos I e II do persoal laboral.

No caso de non cubrir a totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán ser cubertas por persoal empregado público pertencente a outras categorías.

Inscrición: vía telemática accedendo á dirección https://egap.xunta.gal/matricula

Prazo para a inscrición: desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 23.55 horas do día 25 de outubro de 2021.

+info:  novas.egap@xuntal.gal  |  981 54 62 39 e 981 54 62 41