A familia no novo réxime da discapacidade
Organiza: Facultade de Dereito da USC
Duración: 25

Prezos

5
Colexiadas en activo: 120
5
Colexiadas en desemprego:
5
Non Colexiadas:

70€ para estudantes, persoas desempregadas e outros.

DIPTICO_GAL