Traballo social con nenos/as estranxeiros non acompañados
Organiza: Colexio Oficial Traballo Social Asturias
Duración: 60h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 90
5
Colexiadas en desemprego: 80
5
Non Colexiadas: 120

Inscricións