Consulta pública: Reforma da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero
Data: Decembro 4, 2021

Aberto o trámite de consulta pública previa á elaboración dun proxecto normativo consistente na modificación da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.

 

Información de utilidade do proxecto normativo: consulta pública reformaLO1_04

Podes acceder e participar nesta consulta premendo aquí