Consulta aberta para o Decreto do procedemento para o recoñecemento da dependencia
Data: Decembro 4, 2021

Aberto o prazo para remitir achegas e ou opinións para o Decreto polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e a elaboración do programa individual de Atención, o recoñecemento do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Periodo de consulta: 02/11/2021 – 17/11/2021

Poderán ser presentadas cantas achegas/opinións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina.