Examen de galego OPE-XUNTA.

Examen de galego OPE-XUNTA.

Función pública fai público o 30 de setembro de 2021 a listaxe de persoas aspirantes que terán que realizar o exame de galego da OPE – Xunta da especialidade de Traballo Social que terá lugar o 14/10/2021 ás 16:00 horas na Aula 10 da EGAP.  Podes consultalo...
Examen de galego OPE-XUNTA.

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas definitivas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

Mediante Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 5 de agosto de 2021 (DOG núm. 154, do 12 de agosto) fixéronse públicas as listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas ao persoal funcionario e a contratación temporal do persoal...
Examen de galego OPE-XUNTA.

Convócase procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario diplomado, sanitario de formación profesional e persoal de xestión e servizos do Hospital Público de Cee.

O Servizo Galego de Saúde fixo público o Anuncio do 16 de setembro de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal...