O colexio conta cun servizo de biblioteca de libre acceso para todas as persoas colexiadas.

Conta cun fondo bibliográfico con máis de mil volumes especializados en temas sociais e numerosas revistas que se actualizan periodicamente.

Últimas incorporacións

Los SSSS en el S.XXI

A pesar da inxente normativa ditada no sector dos servizos sociais, o cuarto piar do Estado de benestar non dispón dunha arquitectura xurídica profundamente cimentada no noso ordenamento como ocorre coa educación ou a sanidade. Esta obra aborda a configuración dos servizos sociais no noso Dereito, estruturándose en catro partes: a súa evolución histórica e situación actual; o seu concepto e natureza xurídica; o seu marco xurídico xeneral; e, por último, a regulación actual do concerto social. O obxectivo da autora non se circunscribe a unha mera exposición do panorama regulatorio existente, senón que pretende desbordar o mesmo, sempre que aproxima ao lector a unha serie de cuestións controvertidas que afectan as políticas públicas dirixidas a atender as necesidades da poboación, expondo solucións, advertindo defectos e propoñendo melloras normativas.

Manual de abordaje supuestos prácticos

Contén o imprescindible e necesario que debes coñecer en canto a aspectos teóricos. Recolle de maneira sintetizada os puntos esenciais e requiridos para a práctica profesional, aforrándoche a lectura de moita teoría.

Esta obra concíbese para enfrontarse sen medo, e con éxito, á resolución e abordaxe dun caso individual-familiar a través dun proxecto de intervención social ou implementar un proxecto no ámbito comunitario.

Nestes tempos convulsos no que se requiren ideas arriscadas, o texto non deixa pasar desapercibido ingredientes esenciais que deben vir da man da innovación e da creatividade para aspirar a mellorar a vida das persoas e os seus barrios.

Manual de publicaciones de la APA

O Manual de Publicacións da American Psychological Association, 4 ª edición ( 7 ª edición en inglés), é a fonte oficial do Estilo APA. Ao vender millóns de copias en todo o mundo en diferentes idiomas, este é o manual de estilo preferido por escritores, investigadores, editores, estudantes e educadores nas ciencias sociais e do comportamento, ciencias naturais, enfermería, comunicación, educación, negocios, enxeñería, entre outros campos. Recoñecido como unha autoridade polo seu sistema de referencias e citacións fácil de usar, o Manual de Publicacións tamén ofrece orientación para elixir os encabezados, táboas, figuras, linguaxe e ton que resultarán nunha comunicación académica clara, concisa e elegante. Guía aos usuarios ao longo do proceso de redacción académica, desde a ética da autoría ata a presentación da súa investigación a través da publicación. A cuarta edición é un recurso indispensable para que os estudantes e profesionais logren a excelencia na escritura e que as súas obras provoquen un impacto.