A viaxe de Chihiro
Data: Maio 21, 2024

A historia relata unha viaxe de  introspección no que  Chihiro, que perdeu aos seus pais, debe achar dentro de si mesma a fortaleza necesaria para sobrepoñerse. O tránsito ao longo deste mundo asóciase co paso que debe facer a protagonista da súa nenez á vida adulta, no que debe forxar unha nova identidade.