Novas

Resumo actividades abril da Xunta de Goberno e do equipo do COTSG

Resumo actividades abril da Xunta de Goberno e do equipo do COTSG

 • O 14 de marzo, o COTSG enviou un comunicado ás consellerías e Direccións xerais de Sanidade e Política social na que subliñan as eivas e deficiencias que derivan das medidas tomadas polo COVID – 19 +info
 • Elaboración e dfiusión de medidas sociais dirixidas a Administración para paliar o risco social producido por dita situación + info.
 • Creación dun buzón de incidencias (incidencias@traballosocial.gal) para que a colexiación traslade as eivas e incidencias que denotan na súa actividade laboral.
 • Elaboración dunha serie de medidas e recomendacións sobre as consecuencias da Violencia de xénero derivadas da situación de aillamento +info.
 • Creación grupo de voluntariado que desexe aportar e axudar na crise socio-sanitaria, ofrecendo a nosa solidariedade ás autoridades, a outras compañeiras/os de profesión e á cidadanía.
 • Comunicación e escrito elaborado a Politica social tras recoller a problemática dectectada no Servizo de Axuda no Fogar +info.
 • Proposta da creación Teléfono de Atención social á Consellería de Política social para dar cobertura ás consultas urxentes derivadas do illamento e informar e derivar situacións de especial vulnerabilidade.
 • Coordinación do COTSG coa Xunta de Galicia no Telefono de atención Social, no que participan 36 profesionais do Traballo social da Administración autonómica.
 • Seguimento de incidencias e recollida de información do Teléfono de Atención social (L-D 08.00h – 20.00h)
 • Elaboración do Protocolo de actuación do Telefono de Atención social da Xunta de Galicia + info.
 • Escrito a FEGAMP para reforzar as plantillas de traballo social de xieto urxente para dar cobertura continua e ininterrompida aos servizos Sociais +info.
 • Participación nas Reunións semanais co Consejo General de Trabajo social e os demais Colexios estatais para trazar liñas comúns de actuación.
 • Elaboración da Guía teléfonica de recursos fronte o COVID – 19 para as compañeiras do Teléfono de Atención social +info
 • Reunións semanais do Equipo do COTSG
 • Asesoramento telemático con diferentes Colexios estatais
 • Elaboración de medidas á Consellería social para REFORZAR os equipos de Servizos Sociais tras a crise socio económica
 • Liñas de traballo de Traballo Social nos centros educativos e nos Corpos policiais.

FORMACIÓN

EMPREGO

 • Ofertas de emprego publicadas: 47
 • Entrevistas de orientación laboral: 6
 • Enviado un escrito de reclamación pola falta de cobertura dunha praza de traballador/a social no período de incapacidade temporal no Concello de Barbadás.
 • Enviado un Recurso potestativo de reposición fronte as Bases xerais que rexerán os procedementos selectivos para cubrir prazas do cadro de persoal funcionario e laboral reservadas a promoción interna na Deputación Provincial de Lugo, solicitando a valoración dos cursos do COTSG.
 • Enviado un escrito de reclamación pola falta de cobertura dunha praza de traballador/a social no período de incapacidade temporal no Concello de Mugardos.
 • Enviado un escrito de reclamación pola falta de cobertura dunha praza de traballador/a social no Concello de Ponteceso.

COMUNICACION

 • 2 actualizacións no Blog do COTSG
 • Difusión de artigos de opinión da colexiación
 • Creación específica para o día mundial da saúde, da participación no COTSG no teléfono social, publicación coas funcións do traballo social en situación de crise, do día do libro
 • Envío de nota de prensa pedindo o reforzo dos equipos de servizos sociais que tivo repercusión en diversos medios
 • Difusión da campaña de recoñecemento da figura do traballo social do Consejo General del Trabajo Social
 • Difusión de novas de interese para a colexiación
 • Cartelería para formación
Imprescindible artigo da compañeira de Xunta de Goberno, Ana Rodríguez @cgtrabajosocial @trabsocialytal https://t.co/bJxZ6nOPlB
#CarvalhoCalero, o autor de Scórpio, foi estudoso incansable da nosa lingua e un gran pedagogo. Como moitas outras… https://t.co/4GFGTqSQNJ
"El COTSG señala la existencia de "mucho retraso" en la asignación de plazas residenciales de las emergencias que c… https://t.co/Qpqr2R77EW
Reclamamos que a Xunta envíe sen demora os protocolos para os servizos sociais e subliñamos moitas carencias no sis… https://t.co/2eD8t1tbJL