Prox. Decreto réxime de concerto para a prestación de servizos sociais


Proxecto de decreto polo que se desenvolve o réxime de concerto para a prestación de servizos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Obxecto: en desenvolvemento da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, a nova disposición ten por obxecto a regulación do réxime de concerto social que realice a Administración da Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en materia de servizos sociais e as súas entidades instrumentais adscritas, con entidades que ofrezan servizos sociais previstos nas carteiras de servizos vixentes que se determinen.

A norma regula os requisitos das entidades para acollerse ao concerto, o procedemento de concertación e as súas modalidades, a formalización, a execución, a posibilidade da modificación e prórroga, a extinción, o réxime económico e o réxime de conflitos. Así mesmo, na súa parte final regula un réxime de transitoriedade.


Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 25/09/2019 - 15/10/2019

Formulario de participación

No #DiaInternacionalContraAPobreza: En Galicia case o 19% da poboación vive por debaixo do limiar da pobreza. Afect… https://t.co/M92HmYobPL
Hoxe comezou na #Coruña o curso de actuación e prevención da violencia de xénero para traballadores/as sociais de s… https://t.co/tV0sz2aNeh
Facemos nosas as reivindicacións do @MGSaudeMental no #DiaMundialDaSaudeMental #diamundialdelasaludmental https://t.co/v1k5zetPrL
Estivemos na inauguración da exposición Olladas Inclusivas, que se pode ver na fundación ronsel e que versa sobre a… https://t.co/X8KkUCefqQ
#FormacionCOTSG ÚLTIMOS DÍAS!!!!🔴🔴 A mediación é un coñecemento moi útil para complementar ao traballo social que… https://t.co/KlZwYtKmxv
#OBlogDoCOTSG 👉A traballadora social María Jesús Fernández é presidenta de @ProMediacionSL Nesta entrevista fálanos… https://t.co/UKrzZ9DwEa
O #TrabSocial debe abogar por comunidades saudables e non deixar de requerirlle ás institucións solidez á hora de a… https://t.co/9MMxoMcxMD
‼❗🔴O Colexio correrá cos gastos da colexiación que queira ir ao II ENCUENTRO DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES que o… https://t.co/8ftXnmgSAS